Θεραπευτική Ορθοφωνία

 
Θεραπευτική Ορθοφωνία
  Βραχνή φωνή χωρίς παθολογική αιτία;
 
  Φωνή που κουράζεται γρήγορα;
 
  Αδύναμη φωνή;
 
♮  Ανάγκη για άσκηση φωνής λόγω πάθησης χορδών ή μετά από επέμβαση;
 
  Επαγγελματικοί λόγοι βελτίωσης της καθαρότητας του λόγου; της έντασης; του χρωματισμού;

♭  Προσωπικοί λόγοι βελτίωσης της ομιλίας;
 
♫  Προβλήματα άρθρωσης ή εκφοράς συμφώνων ή διφθόγγων;
 
♩  Πρόληψη σοβαρών προβλημάτων και καταστάσεων λόγω ευαισθησίας φωνής;
 
 

 
 
 Σε όποια περίπτωση και αν ανήκετε, μπορείτε να βοηθηθείτε σημαντικά!
 
 
 
Κάντε κλικ για επικοινωνία
 

Nicholas Papazoglou - Facebook Profile
Nicholas Papazoglou - Instagram Profile
Nicholas Papazoglou - Linkedin Profile
Nicholas Papazoglou - SoundCloud Profile
Nicholas Papazoglou - Twitter Profile